Adatvédelem

színesfém félkész termékek
Nyelv választás
Magyar

Adatvédelem

1. Adatkezelő

Az Adatkezelő cégneve: Ms58 Brass-field Kft.
Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 2049 Diósd, Sashegyi út 21.
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-146957
Az Adatkezelő adószáma: 23345261-2-13
Az Adatkezelő email címe: lukacs@ms58.hu

2. Adatkezelés célja

Az Ms58 Brass-field Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a www.sargarez.hu / www.ms58.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, amely Weboldalon online ajánlatkérési lehetőség van. Az Adatkezelő a termékeire vonatkozó ajánlatkérések / megrendelések leadása és azok teljesítése, valamint a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli a Weboldalról terméket megrendelők személyes adatait.
A fentiek alapján az egyes személyes adatok kezelésére az érintett és az Adatkezelő közötti fogyasztói szerződés létrejötte, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadása, továbbá a szerződő felek szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogai érvényesítése érdekében kerül sor.
A fogyasztói szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. reklamáció, kellék-, jogszavatossági igények, illetve szerződésből eredő egyéb igények) érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat a megadástól számított 5 évig őrzi, kivéve, ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatai törlését kéri. Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím, adószám) a megadástól számított 8 évig őrzi.

3. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A 4. pontban meghatározott bizonyos adatok hiánya a megrendelés teljesítését kizárja.
Az adatok megadásával és a megrendelés leadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

4. Kezelt személyes adatok

Az érintettek köre: a Weboldal látogatói.
A kezelt adatok köre (ezen adatok megadása nélkül a megrendelés nem teljesíthető): Teljes név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.
Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal!

5. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az adatok kezelésére kizárólag a Társaság erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

 

A Társaság adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az érintett ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.

Ilyen eset például a következő:

Az Adatkezelő a megrendelések házhozszállítása érdekében az érintett nevét, elérhetőségét, szállítási címét az alábbi szervezeteknek továbbítja az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
cégjegyzékszám: 13-09-111755
adószám: 12369410-2-44
adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.
A Weboldal használata során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja, amely tároláshoz az érintett a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A tárhelyet a Netmask Interactive Kft. üzemelteti. A szerverhez az Adatkezelőn kívül más személy nem férhet hozzá.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveletek nem végez.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.
Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

7. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett személyesen (az Adatkezelő telephelyén, ügyfélszolgálati időben: munkanapokon H-P: 11:00-14:00 között), telefonon (telefonszám: +36 1 226 0058) vagy e-mailben (e-mail: lukacs@ms58.hu) bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését, vagy kérelmezheti az Adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– jogszabályban meghatározott kivételekkel
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Az Adatkezelő a tájékoztatást az Info törvényben tételesen meghatározott esetekben jogosult megtagadni.
A tájékoztatás megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018. 05.25.-től

 

Kapcsolat

Ms58 Brass-field Kft.
1221 Budapest, Gyár utca 15.
skype elérhetőség