ÁSZF

színesfém félkész termékek
Nyelv választás
Magyar

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1. CIKK - ALKALMAZÁSI HATÁLY
Ezek a standard feltételek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek között az Ms58 Brass-field Kft. szállítja a Vevőnek azokat a termékeket, amelyeket az utóbbi megrendelt.
A megrendelés leadása a jelen Általános szerződési feltételek hivatalos elfogadását jelenti, kiegészítve adott esetben Speciális feltételekkel. Ez magában foglalja a Vevő azon kötelezettségvállalását is, hogy nem kívánja érvényesíteni saját Általános szerződési feltételeit.
Ezek az Általános szerződési feltételek az Ms58 Brass-field Kft.-vel kötött összes adásvételi szerződésre érvényesek, beleértve a jövőbenieket is.
2. CIKK - MEGRENDELÉSEK
A megrendeléseket közvetlenül az Ms58 Brass-field Kft. igazgatási irodájához kell eljuttatni. A megrendelések csak akkor válnak hatályossá, amikor az Ms58 Brass-field Kft. elküldi a megrendelés visszaigazoló űrlapját, az Ms58 Brass-field Kft. által megfogalmazott fenntartások feloldása után.
Ha a Vevő lemondja a megrendelést, az Ms58 Brass-field Kft. fenntartja a jogot, hogy az igazoló dokumentumok bemutatása mellett, kiszámlázza a Vevőnek az Ms58 Brass-field Kft. által az alapanyagokra vállalt kötelezettségekhez kapcsolódó lemondási költségeit,
valamint a lemondott megrendelés előkészítéséhez vagy teljesítése érdekében felmerült munkaerőköltségeket és egyéb költségeket.
3. CIKK - SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Áruátvételi lehetőség az Ms58 Brass-field Kft. Budapest, XXII. kerületi telephelyén van.

Az Ms58 Brass-field Kft. által végzett kiszállítás mindig a Vevővel kötött egyedi megállapodáson alapszik.
Raktári termékek esetén az időközi eladás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk! Nem raktári termékek esetén a szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Különös tekintettel a Covid19 miatti váratlan helyezetkre (mint például határlezárások, külföldi gyárak bezárása, városok karanténba helyezése, stb.).

 Ennek megfelelően, és ha másképp nincs előírva, a szállítási késedelem nem eredményezheti az értékesítés törlését vagy az áru elutasítását, illetve kötbér vagy kártérítés megadását.
4. CIKK - ELFOGADÁS - A TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGE
A vevőnek a kézbesítést követően három napja van annak ellenőrzésére, hogy a termékek megfelelnek-e a megrendelés visszaigazoló űrlapjának, különös tekintettel a termékek tömegére, méreteire és minőségére. Csak az Ms58 Brass-field Kft.-nek küldött írásbeli panaszokat fogadjuk el a termékek kézbesítését követő három napon belül.
Ms58 Brass-field Kft. előzetes beleegyezése nélkül nem fogadunk el visszaküldést.
Ms58 Brass-field Kft. nem gyártó, csupán kereskedő, a termék minőségéért a gyártó felel, ezen okból a kifogást az Ms58 Brass-field Kft.-nek a gyártóhoz kell eljutattnia. A nem megfelelő árut a gyártó cseréli, javítja.
5. CIKK - MŰSZAKI ELVÁRÁSOK
Termékei folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében az Ms58 Brass-field Kft. közvetlenül és előzetes értesítés nélkül módosíthatja termékei műszaki vagy esztétikai jellemzőit, beleértve azokat is, amelyek a folyamatban lévő megrendelés részét képezik. Azaz a beszerzéseket az Ms58 Brass-field Kft. több gyártótól eszközölheti.
Azokat a termékeket, amelyeket  a Vevő kifejezetten kér, az előzetes vagy eredeti változatukban kell beszerezni.

Műbizonylati igényét Vevő csak és kizárólag megrendeléskor tudja leadni!

Raktári termékek esetén előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre műbizonylat.

3.1, illetve 2.2 műbizonylat, vörösréz csövek esetén megfelelőségi tanúsítvány kérhető. Azonban – mivel több gyártótól történik a beszerzés – a műbizonylatok adattartlama – különös tekinetettek hogy hány vegyi összetevő van feltüntetve, illetve keménységi mutató fel van-e tüntetve – eltérő.

Műbizonylatra vonatkozó esetleges speciális igényeket a termék megrendelése előtt kell egyeztetni, utólag Ms58 Brass-field Kft.-nek nem áll módjában másfajta bizonylatot kiadni! 
6. CIKK - GARANCIA
A Ms58 Brass-field Kft. garantálja, hogy a Vevőnek eladott termékek megfelelnek az elfogadott előírásoknak.
A garanciát a Vevőnek írásban kell alkalmazni a nem megfelelőség vagy hiba felfedezésétől számított három napon belül. Az Ms58 Brass-field Kft. csak a gyártó által nem megfelelőnek elismert termékek cseréjét vállalja. Az Ms58 Brass-field Kft. szavatossága nem terjed ki a kötbér megfizetésére vagy a közvetlen vagy közvetett veszteségek megtérítésére, ideértve a termékek nem megfelelőségéből vagy hibájából eredő bevételkiesést is. A garancia nem vonatkozik a szállítás utáni eseményekre, amelyek tárolásból, a termékek módosításából, karbantartásból vagy normális kopásból erednek.

A Vevő az egyedüli felelős a megrendelt termékek megfelelőségéért a Végfelhasználó felé. A vevő feladata annak ellenőrzése, hogy a megrendelt áruk megfelelnek-e a tervezett felhasználásnak. Az Ms58 Brass-field Kft. munkatársai technikai tanácsokat nyújtanak legjobb tudásunk és képességeink szerint. Ez azonban nem kötelező érvényű, és nem vállalunk garanciát az alkalmasságra, annak ellenőrzése a Vevő feladata.
7. CIKK – ÁRAK

Eltérő megállapodás hiányában az Ms58 Brass-field Kft. árai telephelyi átvételre vonatkoznak és nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint például vágási, csomagolási költségek.
Az árak csak akkor véglegesek, ha Ms58 Brass-field Kft. elküldte a megrendelés visszaigazoló űrlapját.
8. CIKK - FIZETÉSI FELTÉTELEK
A számlákat az Ms58 Brass-field Kft. Vevővel kötött egyedi megállapodása alapján kell Vevőnek megfizetnie.

Ha azonban az Ms58 Brass-field Kft. hitelbiztosítási szervezete elutasítja a fedezet iránti kérelmet, vagy olyan esemény következik be, amely befolyásolhatja a Vevő fizetőképességét, felkérhetik a Vevőt, hogy az eredeti megallapodástól eltérően a megrendelés teljesítése előtt fizesse meg a termékek árát.

9. CIKK – FIZETÉSI KÉSEDELEM VAGY NEMFIZETÉS
Ha egyetlen számlát nem fizetnek meg határidőben, az Ms58 Brass-field Kft. fenntartja a jogot, hogy a fizetőképességére vonatkozó garanciákat kérjen a Vevőtől, illetve felfüggessze vagy törölje a folyamatban lévő megrendeléseket, vagy készpénzfizetést kérjen a szállítást megelőzően bármely későbbi megrendelés esetén.
Bármely, időben nem fizetett összeg esetén Vevő köteles a Ptk. 6:155 §-a szerinti késedelmi kamatot is megfizetni.
10. CIKK - TULAJDONJOG
Az Ms58 Brass-field Kft. által a Vevő javára értékesített termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig az Ms58 Brass-field Kft. tulajdonát képezik!
A termékek kockázatait azonban a Vevő viseli a szállításkor. A Vevő vállalja, hogy a termékeket biztosítja a veszteség, a kár és a lopás kockázata ellen, és értesíti Ms58 Brass-field Kft.-t a harmadik felek által a termékekkel kapcsolatban hozott intézkedésekről.

A fizetés az ár tényleges befolyásának időpontjában történik. A tervezet vagy bármely más, fizetési kötelezettséget létrehozó jogcím bemutatása nem minősül fizetésnek.

Amennyiben a Vevő nem teljesíti a fizetést, az Ms58 Brass-field Kft. a lehető leghamarabb és ajánlott levélben, visszaküldési kérelemmel követelheti a még nem fizetett termékek visszaszolgáltatását a Vevőnél.
Ms58 Brass-field Kft.- egyoldalúan és azonnal - elkészíttetheti a Vevő által nem fizetett és birtokában lévő termékek leltárát. A Vevő gondoskodik arról, hogy a termékek mindig azonosíthatók legyenek.

A Vevő nem vállalhat zálogot és nem adhat garanciát az Ms58 Brass-field Kft. tulajdonában lévő termékekre. A termékei visszavételével kapcsolatban felmerült valamennyi jogi és bírósági költséget a Vevő viseli.

Nemfizetés esetén – amennyiben nincs mód a termékek visszavételére – Ms58 Brass-field Kft. a Csődtv. 27. § (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint jár el.

11. CIKK – VEGYES RENDELKEZÉSEK
Speciális gyártmányok esetében, amelyek a Vevő utasításai, mintái vagy tervei alapján készültek, a Vevő felelős a szabadalom vagy egyéb szellemi tulajdonjogok megsértéséért.
Az a fél, amely megkapta a műszaki dokumentációt és a terveket, elismeri a másik fél jogait a hozzá benyújtott dokumentumok tekintetében, és vállalja, hogy nem közli ugyanezt teljes egészében vagy részben harmadik felekkel a másik fél előzetes tájékoztatása nélkül és ezeket nem használja fel más célra, mint amelyre az említett dokumentációt / terveket benyújtották.

12. CIKK – VIS MAJOR
Ms58 Brass-field Kft. szerződésén kívül eső események:

sztrájkok, lezárások, árvizek és tűzesetek, az Ms58 Brass-field Kft. beszállítóit érintő szállítási zavarok vagy megszakítások, nyersanyagok vagy energiaellátási problémák, vagy az említett beszállítókat érintő súlyos balesetek, a beszállítók felszámolása, valamint a termékek tárolását érintő bármilyen baleset.

 

Kapcsolat

Ms58 Brass-field Kft.
1221 Budapest, Gyár utca 15.
skype elérhetőség